Living Your Design – De Basis

Living Your Design

Welkom bij deze online basistraining. Deze module bevat de eerste twee video’s van de Living Your Design Online Training. Deze module is enerzijds een kennismaking met Living Your Design, anderzijds is het ook de minimale basis die je volgt wanneer je de Living Your Design – In-1-dag Workshop doet. Je bereid je dan optimaal voor op de praktijkworkshop.

Voordat je van start gaat leg ik uit hoe dit scherm is opgebouwd. Na het starten van de module kom je bij het eerste hoofdstuk zie je aan de linkerkant een menu met alle hoofdstukken vermeld in de volgorde van doorlopen van de training.

Je kunt elk hoofdstuk starten door op de titel te klikken. Aan het einde van de les kun je aangeven dat je het hoofdstuk afgerond hebt. Dat kan door op de knop te klikken die onderaan het hoofdstuk staat. Je kunt hoofdstuken altijd opnieuw bekijken en beluisteren.

Onder de materialentab tref je een korte handleiding aan over hoe om te gaan met de twee leerondersteunende opties Aantekeningen maken en Mijn Sessies.

Inhoud van de basistraining
Deze training beslaat ruim 1,5 uur aan les- en leertijd.
Met in totaal:
– 2 videos

Veel succes met de training.

Mocht je de gehele Living Your Design Online Training willen volgen dan ga je nog meer leren over Human Design en daarbij oefenen met het lesmateriaal.

De online training bestaat uit 20 video’s, 17 oefenopdrachten, 1 startsessie en 5 voortgangsessies.
De inhoud bestaat uit:
– (Herhaling van) de basisinformatie over Human Design
– De open centers en de Niet-Zelf (alle 9 centers worden hierin behandeld)
– De Definities
– Strategie en Autoriteit (en het Aura)

Niet aangemeld

Module Includes

  • 2 Hoofdstukken